Gratis verzending vanaf €20

Miranda Posthouwer


M.D. Posthouwer (MSc) (1982) is sinds 2006 werkzaam als beleidsmedewerker Kwaliteit en Zorgbeleid bij de SBWU (Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht) en tot en met 2018 bij Lister, de rechtsopvolger gewerkt.

Na de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is ze werkzaam geweest binnen de revalidatiesector. Vervolgens studeerde ze in 2006 af aan de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) richting Sociale Vraagstukken, Interventies en Beleid aan de Universiteit van Utrecht.

Ze heeft verscheidene artikelen geschreven die betrekking hebben op herstelondersteunende en forensische zorg. Zo schreef ze in 2009 voor de SBWU de ‘Richtlijn voor Goede Zorg’ die een handreiking biedt voor een basishouding binnen herstelondersteunende begeleiding.

Publicaties

Een ervaring rijker

Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie
Miranda Posthouwer