Gratis verzending vanaf €20

Lilian van der Bolt


Lilian van der Bolt studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1990 tot 1998 was zij aan de UvA verbonden als docent en als AiO. Zij promoveerde in 2000 op een onderzoek naar affectieve leeservaringen van leerlingen. Daarna werkte zij op het Pedologisch Instituut van de CED-Groep te Rotterdam als onderzoeker en als ontwikkelaar van onder meer observatie- en meetinstrumenten voor sociale competenties.

Lilian werkt vanaf 2001 advies- en onderzoeksbureaubij Sardes waar zij onder meer betrokken is bij projecten op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap, leerlingparticipatie, adaptief onderwijs en mediawijsheid. Zij deed onder andere onderzoek naar de betrokkenheid van leerkrachten bij onderwijsinnovaties en naar de kwaliteit en de uitvoering van VVE-programma's. Zij participeert ook in internationale projecten op het gebied van voorschools en speciaal onderwijs.
Lilian van der Bolt