Gratis verzending vanaf €20

Jacqueline Bosker


Jacqueline Bosker is lector Werken in Justitieel Kader bij Hogeschool Utrecht. Haar onderzoek richt zich op het handelen van sociale professionals in het forensische domein, waaronder risicotaxatie en risicomanagement, begeleidingsmethoden en samenwerking rondom mensen die delicten plegen. Het lectoraat Werken in Justitieel Kader voert projecten uit bij reclassering, gevangeniswezen, forensische zorg, maatschappelijke opvang & begeleid wonen, Openbaar Ministerie en gemeenten. Verbinden van wetenschappelijke kennis, professionele expertise en cliëntexpertise is een rode draad in haar werk. Tevens is zij als docent verbonden aan de Master Forensisch Sociale Professional van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij lid van de Adviescommissie voorwaardelijke invrijheidstelling, de Toetsingscommissie LIJ en de redactie van PROCES. Tot 2012 was zij als senior beleidsmedewerker werkzaam bij Reclassering Nederland.

Publicaties

Werken in gedwongen kader (geheel herziene editie) (2024)

Methodiek voor het forensisch sociaal werk

Werken in gedwongen kader (2022)

Methodiek voor het forensisch sociaal werk
Jacqueline Bosker