Gratis verzending vanaf €20

Annette Plooy


Drs Annette Plooy is cum laude afgestudeerd in de politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1992 tot 1993 was zij werkzaam als coordinator van het Basisberaad GGZ Rijnmond, platform voor clienten en werkers in de geestelijke gezondheidzorg. Van 2006 tot 2010 werkte zij als wetenschappelijk medewerker voor het Trimbosinstituut en het Kenniscentrum Rehabilitatie (thans Phrenos).

Bij het Kenniscentrum Rehabilitatie was zij coordinator van het programma Herstel, Ervaringsdeskundigheid en Participatie. Dit programma richt zich op de ontwikkeling en verspreiding van kennis over herstel van mensen met psychische aandoeningen, de inzet van ervaringsdeskundigheid en de (bestrijding van) stigmatisering. Daarbij werkte zij nauw samen met het HEE-project van het Trimbos-instituut. Van 2010 tot 2012 was zij werkzaam voor GGz Breburg, als coordinator van het Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid.

Annette Plooy heeft veel gepubliceerd over herstel, ervaringdeskundigheid en stigma en vele lezingen en workshops verzorgd. Zij stond aan de wieg van de totstandkoming van het LIVE-project (Phrenos, Trimbos-instituut) voor de vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz. Daarnaast heeft zij het Nederlands onderzoek verricht voor de internationale Disability Rights Monitor en als onderzoeker deelgenomen aan INDIGO, de internationale studie naar discriminatie van mensen met de diagnose schizofrenie. Zij heeft onderzoek verricht in het kader van de internationale ITHACA-studie (zorg en mensenrechten in psychiatrische instellingen) en deelgenomen aan de ASPEN-studie (discriminatie van mensen met depressie).

Van 2006 tot 2010 was Annette Plooy hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Rehabilitatie.
 

Publicaties

Weten over leven

Ervaringskennis van mensen met langdurende psychische aandoeningen
Annette Plooy