Gratis verzending vanaf €20

Jolanda Sonneveld


Jolanda Sonneveld (1983) studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Haagse Hogeschool en Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Voor haar masteropleiding Sociale vraagstukken, beleid en interventies heeft ze kwalitatief onderzoek gedaan naar vraaggerichtheid en professionalisering binnen het welzijnswerk. Na haar studie heeft ze drie jaar praktijkervaring opgedaan binnen een lokale welzijnsorganisatie. Sinds 2008 is zij werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam als onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot. Ze verricht in samenwerking met 11 jongerenwerkorganisaties praktijkgericht onderzoek naar het effect van multimethodisch handelen van jongerenwerkers op de ontwikkeling van jongeren. In het kader van dit onderzoek is ze ook als promovendus verbonden aan de Tilburg University.       

Publicaties

Hoe jongerenwerkers werken aan preventie (2020)

22 keer 1 jaar jongerenwerk in praktijk

Het mooie is dat je er niet alleen voor staat (2013)

Individuele begeleiding van jongeren
Jolanda Sonneveld