Gratis verzending vanaf €20

Wander van Es


Wander van Es begon zijn loopbaan in 1978 als onderwijzer. Hij heeft les- en leidinggevende functies vervuld in diverse vormen van onderwijs. Daarnaast was hij projectleider van een groot verzuimregistratieproject en verrichtte hij activiteiten voor een schoolbegeleidingsdienst. Vanaf 1992 was hij stedelijk coördinator onderwijsvoorrangsbeleid in Utrecht, waar hij laatstelijk als senior eindverantwoordelijk was voor het lokaal beleid met betrekking tot het voortgezet onderwijs en de volwasseneneducatie.

Wander werkt sinds 2000 bij Sardes waar hij zich heeft gespecialiseerd op het thema onderwijs-arbeidsmarkt en de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Momenteel adviseert en ondersteunt hij gemeenten en scholen bij onderwerpen als voor- en vroegschoolse educatie, de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, talentontwikkeling en leertijdverlenging. Daarnaast ondersteunt hij samenwerkingsverbanden met de ontwikkeling van passend onderwijs.
Wander van Es