Gratis verzending vanaf €20

Margo Henderson


Margo Henderson werkt sinds 2007 als trainer Omgaan met Pesten vanuit haar eigen bureau, Aanpak pesten, in Amsterdam. Na haar studie pedagogiek aan de Vrije Universiteit is zij gaan werken in het onderwijs. Na eerst vijf jaar werkzaam te zijn geweest als docent in het MBO heeft zij diverse functies in of ten behoeve van het onderwijs vervuld. Nu geeft zij de Sta Sterk training aan kinderen en jongeren en ondersteunt scholen en andere organisaties bij het voorkomen en bestrijden van pesten. Zij is aangesloten bij de stichting Omgaan met Pesten en is voorzitter van de vereniging van trainers. Zij is tevens docent aan de opleiding tot trainer Omgaan met Pesten.


Margo Henderson is te bereiken op: info@aanpakpesten.nl en www.aanpakpesten.nl .

Publicaties

Margo Henderson