Jac de Bruijn


Jac de Bruijn is GZ-psycholoog. Inmiddels is hij ca. 30 jaar werkzaam in de zorg, waaronder geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en de laatste 10 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarin is hij het meest aangetrokken tot jongeren met een licht verstandelijke beperking en (regelmatig) ernstige gedragsproblematiek.

Hij werkt als Hoofd Behandeling bij Prisma, een zorginstelling in Noord-Brabant, en daarnaast met evenveel plezier als Wetenschappelijk Docent aan de opleiding voor artsen (voor) verstandelijk gehandicapten (AVG) aan de ErasmusMC in Rotterdam.

De combinatie werkt ‘two ways’ productief. Als persoonlijke aanvulling en verdieping op betekenis van zorg en hulpverlening heeft hij in 2005 de theologische studie aan de KUB afgerond.

Publicaties

Jac de Bruijn