Gerard Lohuis


Werkzaam als SPV bij de afdeling volwassenen en vooral bezig met sociale psychiatrie in bemoeizorg, dubbele diagnose, crisisafdeling, eigen kracht, netwerken.

Daarnaast als docent actief aan de Hanzehogeschool Groningen, trainer bij Rino Groep en zelfstandig trainer en werkzaam bij CCE.
Auteur van diverse boeken en publicaties op bovengenoemd terrein.

Publicaties

Krachtgericht werken (2018)

Vanuit persoonlijke diagnostiek

Bemoeizorg van A tot Z (2015)

Assertieve en outreachende Zorg
Gerard Lohuis