Gratis verzending vanaf €20

Bertil P. Uittenbogaard


Na 10 jaar ervaring in de jeugdpsychiatrie en jeugdzorg in Amsterdam werkte Bertil bij Hogeschool Windesheim in Zwolle als docent sociaalpedagogische hulpverlening en maatschappelijk werk. Bertil werkte aan onderzoeksprojecten, zoals Pedagogische preventie en Zelfstandigheidtraining. Hij was hoofddocent en coördinator van het Kenniscentrum Multiprobleemgezinnen, gericht op methodische ontwikkelingen in het ambulante werk met multiprobleemgezinnen. Daarnaast was hij werkzaam voor het lectoraat Pedagogische Kwaliteit, met als onderzoeksterrein het signaleren en begeleiden van leerlingen met risicogedrag in het voortgezet onderwijs. Hij publiceerde in 2010 samen met andere auteurs het boek: Werken met multiprobleemhuishoudens, ThiemeMeulenhoff, Utrecht.

Vooropleiding: orthopedagogiek Vrije Universiteit
Gespecialiseerd in: Jeugd- en gezinsproblematiek

Publicaties

Stap voor stap 1 (0-6 jaar) (2018)

Een stappenplan om ouders met jonge kinderen te begeleiden bij opvoedingsvragen

Stap voor stap 2 (6-12 jaar) (2015)

Een methode om ouders met kinderen te begeleiden bij opvoedingsvragen
Bertil P. Uittenbogaard