Gratis verzending vanaf €20

Nanny Noordman


De zorg voor haar zoon, die een verstandelijke beperking heeft en autisme, was voor Nanny Noordman de aanleiding om zich breder in te zetten als belangenbehartiger voor mensen met deze beperkingen.

Ze is vele jaren actief geweest binnen de instelling waar haar zoon woont, in de toenmalige familievereniging en in vertegenwoordigersraden.

Binnen de Nederlandse Vereniging voor Autisme, de NVA, was ze lid en voorzitter van de landelijke Werkgroep Hulpverlening. En als zodanig mede-initiatiefnemer van het opstellen van het Convenant Autisme.

Publicaties

Jan, een levensverhaal

Over vastlopen, veerkracht en perspectieven in de zorg
Nanny Noordman