Eefje van Batenburg-Resoort


Eefje van Batenburg-Resoort werkte gedurende dertig jaar als maatschappelijk werker. Ze begon in de toen nog geheel verzuilde ambulante zwakzinnigenzorg (Nazorg BLO), daarna in de toen nog zo geheten ongehuwde moederzorg, en vervolgens op een bureau voor Levens en Gezinsvragen en tenslotte als teamleider bij een RIAGG.

Na haar vertrek bij de RIAGG, midden jaren ’90 werkte ze een aantal jaren als z.z.p.-er, als vertaler. Ze deed daarnaast een opleiding tot supervisor, zij is een geregistreerd supervisor, en werkte nog vier jaar als docent aan de Haagse Hogeschool, afdeling maatschappelijk werk en dienstverlening.

Haar opleiding kreeg ze aan de Academie voor Maatschappelijk Werk en Sociale Wetenschappen in Rotterdam, aan de Voortgezette Opleiding in Amsterdam, en ze volgde een opleiding directieve therapie, uitgaande van de UVA. Haar vertalersopleiding volgde ze aan het Instituut voor Tolken en Vertalers te Utrecht.

De biografie werd geschreven vanuit een grote interesse voor de biografie in het algemeen en voor het leven van Marie Kamphuis en de tijd waarin ze leefde in het bijzonder. Een tijd waarin mede door haar toedoen het maatschappelijk werk een belangrijke plaats in de samenleving kreeg.Eefje van Batenburg-Resoort