Gratis verzending vanaf €20

Jac Maurer


Jac Maurer is klinisch psycholoog en psychotherapeut en als zodanig geregistreerd als systeemtherapeut. Na eerst in de volwassenpsychiatrie werkzaam te zijn geweest, is hij sinds 1990 verbonden aan instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie, eerst bij Mondriaan in Heerlen, momenteel bij Orbis GGZ Sittard-Geleen. Daar vervult hij tevens de taak van P-opleider voor de postmasteropleidingen gedragswetenschappen. Hij is tevens als supervisor en gastdocent verbonden aan deze opleidingen. Hij publiceert regelmatig, onder meer over psychomotorische gezinstherapie en uiteraard over het Dialoogmodel, meestal samen met George. Hij heeft zitting in de redactie van het Tijdschrift voor Psychotherapie. Zowel in zijn werk als in zijn publicaties is Jac vooral gericht op het zo goed mogelijk afstemmen op de hulpvrager en hoe daarbij de directe omgeving actief te betrekken.Publicaties

Jac Maurer