Gratis verzending vanaf €20

Bart van Kessel


Bart van Kessel heeft uitgebreide ervaring met projecten op het gebied van der samenwerking tussen het onderwijs en jeugdvoorzieningen. Zo maakt hij er zich bijvoorbeeld sterk voor dat kinderen die op de wachtlijst van speciaal onderwijs staan ondertussen worden opgevangen in het reguliere onderwijs. Hiervoor is het wel nodig dat er wordt samengewerkt met andere organisaties.

Bart was leerkracht en directeur in het speciaal onderwijs, en werkte o.a. als projectleider en coördinator van een Regionaal Expertise Centrum. Hij is sterk in het stimuleren van samenwerking en met anderen samen problemen oplossen.

Bart van Kessel: "Een goed verhaal vertelt meer dan welke preek ook, dus aan de slag met jouw verhaal."

Publicaties

De veldgids 'Iedereen aan boord!' (2015)

Hoe ga ik te werk als passend onderwijs niet vanzelf spreekt?

Iedereen aan boord! (2015)

Samen werken aan passend onderwijs voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt
Bart van Kessel