Gratis verzending vanaf €20

Anne Marleen Meulink


Anne Marleen Meulink (Amsterdam, 1976) studeerde culturele en sociale antropologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aansluitend aan haar studie schreef zij in 2000 in opdracht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst een rapport over het horen van jonge alleenstaande minderjarige asielzoekers. Vervolgens deed zij enkele jaren beleidswerk bij HVO-Querido, een grote welzijnsorganisatie in Amsterdam. Van 2001 tot 2004 was zij daarnaast initiatiefneemster en leidster van de kinderopvang in het asielzoekerscentrum in Utrecht. In 2002 maakte Anne Marleen de overstap naar het basisonderwijs. Na een verkorte deeltijdopleiding Pabo, werkte zij tot 2012 op verschillende basisscholen in de regio Utrecht. In 2012 besloot Anne Marleen zich fulltime te gaan richten op haar grote passie: schrijven. Sindsdien is zij voor verschillende media werkzaam als freelance journalist.


Na de geboorte van haar eerste kind kreeg Anne Marleen, totaal onverwacht, een postpartum depressie. Zij werd in die periode geconfronteerd met een groot gebrek aan kennis over dit onderwerp bij de betrokken professionals. Dit motiveerde haar tot het schrijven van het boek ‘Postpartum Depressie; depressief na een bevalling: oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning’. Met dit toegankelijke boek biedt zij professionals en andere belangstellenden wetenschappelijk onderbouwde handvatten voor het herkennen van postpartum psychische stoornissen en voor een adequate begeleiding van de vele vrouwen die in deze kwetsbare en bepalende periode van hun leven psychisch lijden.Publicaties

Postpartum depressie

Depressief na een bevalling: oorzaken, gevolgen en adequate ondersteuning
Anne Marleen Meulink