Gratis verzending vanaf €20

Helma Koomen


Dr. Helma Koomen is werkzaam als universitair hoofddocent aan de Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek betreft de rol van leraar-leerlinginteracties en relaties in het welbevinden, sociaal functioneren, taakbetrokkenheid en leerprestaties van leerlingen enerzijds, en het welbevinden en functioneren van leraren in basis- en voortgezet onderwijs anderzijds.

Publicaties

Hoe ver reikt de invloed van de leraar?

Onderzoek naar het functioneren van jongens met gedragsproblemen in het voortgezet speciaal onderwijs(Horizon-reeks)
Helma Koomen