Hanneke Menken


Hanneke Menken (1991) studeert orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden,
met als afstudeerrichting ontwikkelingsstoornissen. Zij heeft onderzoek
gedaan naar de psychosociale vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis
en/of ODD/CD. Dit onderzoek is samen met het onderzoek
van Nina Willemse samengevoegd, waaruit deze uitgave is voortgekomen.
Daarnaast heeft zij binnen het praktijkonderwijs ervaring opgedaan
met het verrichten van onderzoek bij jongeren met een verstandelijke beperking.
Binnen het regulier basisonderwijs te Curaçao heeft zij kinderen met
extra behoeften op diverse ontwikkelingsgebieden begeleid. Als afsluiting
van haar studie doet zij ervaring op in de geestelijke gezondheidszorg, waarbij
voor haar het onderzoeken en diagnosticeren van kinderen en jeugdigen
met een verstandelijke beperking en (vermoedens van) psychiatrische problemen
centraal staat.
Hanneke Menken