Gratis verzending vanaf €20

Peter van der Doef


Dr. Peter van der Doef (1949) studeerde psychologie en werkte van 1975-2014 als gedragswetenschapper in de jeugdzorg. Deze functie combineerde hij sinds zijn promotie in 1988 met diverse onderwijsactiviteiten binnen postacademisch onderwijs en van 1997-2014 tevens met de functie van hogeschooldocent. In 2014 is hij met pensioen gegaan. Hij schreef en redigeerde diverse boeken en artikelen en is redacteur en mede-oprichter van Pedagogiek in Praktijk Magazine.

In zijn werk richt hij zich op orthopedagogische vragen en vooral op die vragen die moeilijk of niet wetenschappelijk onderzoekbaar zijn, maar - mede daarom - van groot praktisch belang zijn voor de orthopedagogische hulpverlening. In het bijzonder heeft hij van de orthopedagogische theorie van J.F.W. Kok een nieuwe uitwerking gegeven, die een dialoog mogelijk maakt met andere disciplines als de psychologie, kinderpsychiatrie, neurobiologie, psychoanalyse en filosofische stromingen als de hermeneutiek, rationalisme, existentialisme en epistemologie. Het belang van deze dialoog is vooral ethisch. Gestreefd wordt antwoord te bieden op vragen naar zingeving van zowel de cliënt als de uitvoerder van orthopedagogische hulp.

In 1988 verscheen over deze thematiek zijn proefschrift De orthopedagogische betekenis van problematisch kindgedrag gevolgd in 1997 door een verdere uitwerking hiervan in Systematiek van orthopedagogisch handelen. Een laatste synthese van denkbeelden die hem al deze jaren hebben bezig gehouden is verschenen onder de titel De orthopedagogische ervaring.

Peter van der Doef schrijft over verschillende cases met jongeren. Lees ze hier via Jeugdpsychiatrie.nl.
 

Publicaties

Psychisch ontregelde kinderen (2023)

Herstel en groei via het CREA-model van orthopedagogische hulpvragen in de jeugdhulp

De kracht van opvoeden (2012)

Pedagogisch werkzame factoren in jeugdzorg en onderwijs

De orthopedagogische ervaring (2012)

Theorie en praktijk van innerlijke relaties in de opvoeding
Peter van der Doef