Peter van der Doef


Dr. Peter van der Doef (1949) studeerde psychologie en werkt sinds 1975 als gedragswetenschapper in de jeugdzorg. Deze functie combineert hij sinds zijn promotie in 1988 met diverse onderwijsactiviteiten binnen postacademisch onderwijs en sinds 1997 tevens met de functie van docent aan een hogeschool. Hij schreef en redigeerde diverse boeken en artikelen en is redacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine.

In zijn werk richt hij zich op orthopedagogische vragen en vooral op die vragen die moeilijk of niet wetenschappelijk onderzoekbaar zijn, maar – mede daarom – van groot praktisch belang lijken te zijn voor de orthopedagogische hulpverlening. In het bijzonder heeft hij van de orthopedagogische theorie van J.F.W. Kok een nieuwe uitwerking gegeven, die een dialoog mogelijk maakt met andere disciplines als de psychologie, kinderpsychiatrie, neurobiologie, psychoanalyse en filosofische stromingen als de hermeneutiek, rationalisme, existentialisme en epistemologie. Het belang van deze dialoog is vooral ethisch. Gestreefd wordt antwoord te bieden op vragen naar zingeving van zowel de cliënt als de uitvoerder van orthopedagogische hulp.

In 1988 verscheen over deze thematiek zijn proefschrift orthopedagogische betekenis van problematisch kindgedrag gevolgd in 1997 door een verdere uitwerking hiervan in Systematiek van orthopedagogisch handelen. Een nieuwe synthese van denkbeelden die hem al deze jaren hebben bezig gehouden is in voorbereiding en zal verschijnen onder de titel de orthopedagogische ervaring.

Publicaties

De orthopedagogische ervaring (2012)

Theorie en praktijk van innerlijke relaties in de opvoeding

De kracht van opvoeden

Pedagogisch werkzame factoren in jeugdzorg en onderwijs
Peter  van der Doef