Frans Vosman


Frans Vosman studeerde moraaltheologie en daarna filosofie in Nijmegen. Vervolgens verbleef hij als promovendus in Parijs en Rome, waar hij bij de Franse hoogleraar Louis Vereecke promoveerde. Na hoogleraarschappen in Utrecht en Tilburg is hij sinds 2012 verbonden aan de UvH en is daar hoogleraar zorgethiek.

Zijn huidige aandachtsgebieden zijn politieke ethiek, ouderen en zorg, en mensen met een beperking.

Onderzoek

Domeinen in de zorg die in het bijzonder tot het onderzoeksterrein behoren: het algemeen ziekenhuis, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; ouderen en met name hoogbejaarde burgers.

Vosman begeleidt diverse promotieonderzoeken, o.a. naar jongeren met een verstandelijke beperking, naar mensen met MS, naar praktische wijsheid in de kindergeneeskunde, maar ook naar het belang van hoop in educatie en naar haat als ethische thematiek.

Publicaties

De patiënt terug van weggeweest (2015)

Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis
Frans Vosman