Gratis verzending vanaf €20

Frans Vosman


Frans Vosman (1952-2020) studeerde moraaltheologie en daarna filosofie in Nijmegen. Vervolgens verbleef hij als promovendus in Parijs en Rome, waar hij bij de Franse hoogleraar Louis Vereecke promoveerde. Na hoogleraarschappen in Utrecht en Tilburg is hij als hoogleraar zorgethiek van 2012-2019 verbonden geweest aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht). Zijn aandachtsgebieden waren politieke ethiek, ouderen en zorg, en mensen met een beperking.

Onderzoek

Domeinen in de zorg die in het bijzonder tot het onderzoeksterrein behoren: het algemeen ziekenhuis, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; ouderen en met name hoogbejaarde burgers.

Vosman heeft diverse promotieonderzoeken begeleid, o.a. naar jongeren met een verstandelijke beperking, naar mensen met MS en naar verpleegkundigen in het algemeen ziekenhuis. Hij begeleidde promoties naar praktische wijsheid in de kindergeneeskunde, naar Raden van Toezicht in de zorg, naar het belang van hoop in educatie,  naar haat als ethische thematiek en een promotieonderzoek naar bedrijfsmatige exploitatie van emoties in de zorg.

Publicatieshttps://www.uvh.nl/onderzoek/publicaties/wetenschappelijke-publicaties-frans-vosman

Na een lang en intens ziekbed is Frans Vosman, emeritus hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, overleden op 10 juni '20
 

Publicaties

De patiënt terug van weggeweest (2015)

Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis
Frans Vosman