Gratis verzending vanaf €20

Jan P. Boodt


Jan Pieter Boodt heeft jaren gewerkt als gynaecoloog, van 1975 tot medio 2002, in Alkmaar, Nederland en van medio 2003 tot eind 2008 op Bonaire.

Van 2002 tot juni 2013 was hij woonachtig op Curaçao, is hij tot eind 2012 voorzitter geweest van de Kerkvoogdij van de VPG. Tevens was hij in die tijd als (amateur-)organist de vaste bespeler van het Flentrop orgel van de historische Fortkerk in Willemstad.

Geschiedenis heeft altijd zijn belangstelling gehad. Vanuit die belangstelling heeft hij meegewerkt aan de tv-opname van een zich op Curaçao afspelende aflevering van het KRO-programma Brieven boven water.

Zijn grote belangstelling voor geschiedenis en de drijfveer om de kerkorgels als cultureel erfgoed voor Curaçao te doen behouden, leidde tot het schrijven van Aarzelende pijpen, ratelende tongen.


Publicaties

Aarzelende pijpen, ratelende tongen

Hollandse Orgelbouw op Curaçao
Jan P. Boodt