Thea Giesen


Thea Giesen-Huijg (1946) is begonnen als handvaardigheidsleerkracht op een middelbare school.
Na haar studie orthopedagogie, heeft zij gewerkt als diagnosticus en (gezins) therapeut op verschillende gebieden van de geestelijke gezondheidszorg:
een dagactiviteitencentrum voor volwassen gehandicapten, het speciaal onderwijs en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Docent ontwikkelingspsychologie en supervisie aan de Hogeschool Leiden (1995-1998 en 2006-2015), afdeling Kunstzinnige Therapie. Momenteel is zij werkzaam als docent nascholing KICK en gedragsconsulent voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Publicaties

Juf, ik ben een kunstenaar (2015)

Handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining
Thea Giesen