Gratis verzending vanaf €20

Ronald Huissen


Ronald Huissen (1987) studeerde Journalistiek in Tilburg en behaalde zijn master aan de Universiteit Leiden. Hij schrijft sinds 2010 over burgerrechten en rechtsstatelijke thema’s, in het bijzonder het recht op privacy in relatie tot het verzamelen, opslaan en uitwisselen van persoonsgegevens. Daarbij hield hij zich onder meer bezig met de Paspoortwet, rechtsbescherming in de sociale zekerheid, patiëntprivacy en het medisch beroepsgeheim.