Willemieke de Jong


W. (Willemieke) de Jong is als pedagoog sinds 2001 werkzaam bij de Driestar hogeschool in Gouda. Eerst alleen als docent verbonden aan de pabo en sinds drie jaar ook als studieleider van de pedagogiek-opleiding.Daarnaast werkt Willemieke aan een promotiestudie bij de VU, waarin ze onderzoekt of er binnen de cultuurhistorische activiteitstheorie ruimte is voor levensbeschouwelijke activiteiten.
Publicaties

De belofte van de jeugd?! (2019)

Pedagogiek in de 21e eeuw (VBSP-bundel)

De staat van de pedagogiek

Analytisch, opbrengstgericht en visionair
Willemieke de Jong