Gratis verzending vanaf €20

Willemieke de Jong


Drs. Willemieke de Jong is als docent pedagogiek en onderzoeker verbonden aan de Driestar hogeschool in Gouda. Daarnaast is ze bezig met een promotiestudie aan de VU. Ze is gespecialiseerd in vorming en lesgeven vanuit christelijk perspectief. Haar promotiestudie gaat over levensbeschouwing en Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Publicaties

Grondleggers van de pedagogie(k) (2022)

Grote denkers over opvoeden: stemmen uit het verleden en hun weerklank in het heden en de toekomst

Pedagoog, durf te spelen! (2020)

VBSP-bundel 4

De belofte van de jeugd?! (2019)

Pedagogiek in de 21e eeuw (VBSP-bundel)

De staat van de pedagogiek

Analytisch, opbrengstgericht en visionair
Willemieke de Jong