Gratis verzending vanaf €20

Marga Ganzevles


Rob de Blok en Marga Ganzevles leven sinds 2007 samen met uit huis geplaatste kinderen. Eerst als pleegouders, daarna zes jaar als professionele gezinshuisouders. In die jaren hebben ze met veel verschillende hulpverleners, gezinsvoogden, artsen, therapeuten en psychiaters te maken gehad en samengewerkt. Ze kennen het systeem van binnenuit en hebben zich verdiept in de achtergronden. Als journalist heeft Rob uitgebreid research gedaan en professionals geïnterviewd. Marga heeft de, vaak schrijnende, geschiedenissen van de kinderen beschreven.


Marga Ganzevles