Gratis verzending vanaf €20

Diana Roeg


Diana is werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en aan de universiteit als senior onderzoeker op het terrein van maatschappelijk herstel bij psychische problematiek. Ze is gezondheidswetenschapper en volgde premastervakken in de psychologie. Diana heeft onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over de aard en werkzaamheid van de Nederlandse bemoeizorg. Ze is tevens betrokken bij projecten naar verbetering van hulpmiddelen en methodieken die mensen met psychische problematiek ondersteunen in hun hersteltraject. Ze werkt samen met cliënten en medewerkers van oa FACT teams, bemoeizorgteams en zorgteams voor langdurende GGz.


Publicaties

Bemoeizorg van A tot Z (2018)

Assertieve en outreachende Zorg
Diana Roeg