Gratis verzending vanaf €20

Suzanne Bunnik


In haar loopbaan maakte Suzanne Bunnik (1959, Haarlem) de ontwikkelingen in de zorg sinds 1980 van dichtbij mee. Ze werkte aanvankelijk als uitvoerend professional en vervolgens als projectmedewerker en leidinggevende bij thuiszorginstellingen in Rotterdam en Amsterdam. Tussen 2001 en 2010 was ze beleidsambtenaar Jeugd bij de gemeente Amsterdam. Ze kent dus zowel de praktische kant als de bestuurlijke kant van de zorg: ze zat bij de mensen thuis aan de keukentafel, en bij de wethouder aan de vergadertafel. Tegenwoordig is Bunnik zelfstandig adviseur en interim-manager. Ze werd ingezet voor de procesregie op multiprobleemgezinnen, en de afgelopen drie jaar in Amsterdam en Hoorn voor het opzetten van in totaal 6 wijkteams in het kader van de transitie jeugdzorg en ABWZ.


Dit boek stoelt op de ervaringen en inzichten die ze daarmee opdeed en die ze graag met het veld deelt. Bunnik zag de drempels, de hobbels, de gaten, de donkere wolken - maar ze zag ook de lichtstralen van de nieuwe opvattingen over beleid en management, hoe organisaties en professionals en bestuurlijke apparaten en vrijwilligers ineens wél samen gingen werken, hoe klanten hun initiatief en overlevingszin herwonnen, en dat alles ondanks of dankzij de bezuinigingsopgave die het Rijk aan de transitie meegaf.


Daarnaast traint Bunnik o.a. bij de Hogeschool van Amsterdam (HVA), professionals hoe ze volgens de principes van Welzijn Nieuwe Stijl kunnen werken, en ambtenaren en bestuurders hoe die de transformatie bij de gemeenten vorm kunnen geven.
Suzanne Bunnik