Gratis verzending vanaf €20

Guido Ruivenkamp


Guido Ruivenkamp is Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Rurale Sociologie van de Wageningen Universiteit (WU) en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) te Utrecht. Hij doet onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van technologie en met name van “life science technologies” zoals biotechnologie, genomics en synthetische biologie. Hij onderzoekt de mens-technologie interactie vanuit een kritisch-reconstruerende (technologie) benadering, refererend naar de kritische maatschappijtheorie en het neo-marxistische perspectief, ontwikkeld door de Italiaanse Operaïsten, van een op gemeenschappelijkheid gebaseerde biopolitieke productie. In Wageningen is hij de promotor van verschillende PhD onderzoeksprojecten over lokale voedselnetwerken (open source and commons-based) in verschillende regio’s van landen-in- ontwikkeling. Zijn bijdrage aan het onderzoek en onderwijs aan de Universiteit van Humanistiek richt zich op het doordenken van mogelijkheden voor een humanisering van technologie in verschillende organisaties (zorginstanties, ontwikkelingsorganisaties, bedrijven, etc.) zodat de afgestudeerde humanist zijn/haar reflexieve vermogens kan inzetten voor een reconstructie van de technologische producten in deze organisaties. Mogelijk promotie- en post-doc onderzoek aan de UvH zal zich richten op specifieke praktijken van anti-wetenschap (Do-It-Yourself-Biology), op kunst als actant voor maatschappelijke transformaties en op specifieke technologische artefacten (b.v. dating machines) die een bemiddelende rol (kunnen) spelen voor de transitie van een individu naar een subject, werkend aan een humanere samenleving.

Overige publicaties

Ruivenkamp, G., Jongerden, J. (2013). From prescription to reconstruction: Opportunities for subpolitical choices in biotechnological and genomics research. In: Kunneman, H., Derkx, P. (editors), Genomics and democracy. Towards a lingua democratica for the public debate on genomics.  Amsterdam, New York: Rodopi.
Ruivenkamp, G. (2008). Biotechnology in development: Experiences from the south. Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
Ruivenkamp, G., Hisano S., Jongerden J. (eds.) (2008). Reconstructing Biotechnologies: Critical social analyses. Wageningen: Wageningen Academic Publishers.

Publicaties

Guido Ruivenkamp