Guido Ruivenkamp


Guido Ruivenkamp is Universitair Hoofddocent bij de vakgroep Rurale Sociologie van de

Wageningen Universiteit (WU) en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek

(UvH) te Utrecht. Hij doet onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van technologie en met name

van “life science technologies” zoals biotechnologie, genomics en synthetische biologie. Hij

onderzoekt de mens-technologie interactie vanuit een kritisch-reconstruerende (technologie)

benadering, refererend naar de kritische maatschappijtheorie en het neo-marxistische perspectief,

ontwikkeld door de Italiaanse Operaïsten, van een op gemeenschappelijkheid gebaseerde biopolitieke

productie. In Wageningen is hij de promotor van verschillende PhD onderzoeksprojecten over lokale

voedselnetwerken (open source and commons-based) in verschillende regio’s van landen-in-

ontwikkeling. Zijn bijdrage aan het onderzoek en onderwijs aan de Universiteit van Humanistiek richt

zich op het doordenken van mogelijkheden voor een humanisering van technologie in verschillende

organisaties (zorginstanties, ontwikkelingsorganisaties, bedrijven, etc.) zodat de afgestudeerde

humanist zijn/haar reflexieve vermogens kan inzetten voor een reconstructie van de technologische

producten in deze organisaties. Mogelijk promotie- en post-doc onderzoek aan de UvH zal zich

richten op specifieke praktijken van anti-wetenschap (Do-It-Yourself-Biology), op kunst als actant

voor maatschappelijke transformaties en op specifieke technologische artefacten (b.v. dating

machines) die een bemiddelende rol (kunnen) spelen voor de transitie van een individu naar een

subject, werkend aan een humanere samenleving.Overige publicaties


Ruivenkamp, G., Jongerden, J. (2013). From prescription to reconstruction: Opportunities for

subpolitical choices in biotechnological and genomics research. In: Kunneman, H., Derkx, P. (editors),

Genomics and democracy. Towards a lingua democratica for the public debate on genomics.


Amsterdam, New York: Rodopi.


Ruivenkamp, G. (2008). Biotechnology in development: Experiences from the south. Wageningen:

Wageningen Academic Publishers.


Ruivenkamp, G., Hisano S., Jongerden J. (eds.) (2008). Reconstructing Biotechnologies: Critical

social analyses.
Wageningen: Wageningen Academic Publishers.


Publicaties

Guido Ruivenkamp