Gratis verzending vanaf €20

Henk Spies


Henk Spies (1965) is directeur van +Confidence. Hij heeft psychologie gestudeerd en is in 1998 gepromoveerd in de algemene sociale wetenschappen op een proefschrift over arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid voor jongeren. In het verlengde hiervan heeft hij een nieuwe theorie ontwikkeld over effectieve interventies voor sociale insluiting, verschillende instrumenten, benaderingen, registratiesysteem en toolboxes voor professionals in het sociale domein. Ook heeft Henk verschillende methodiekboeken geschreven die in binnen- en buitenland in het HBO-onderwijs en in trainingen gebruikt worden, en heeft hij verschillende bijdragen geschreven aan internationale, toonaangevende boeken op het gebied van activering en sociale zekerheid.

Vanaf 1993 werkt Henk in wat nu het sociale domein heet. Hij begon als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en bij de onderzoeksafdeling van de Rotterdamse sociale dienst, en werkte als adviseur en trainer bij STAB Ontwikkeling en Organisatie. Sinds 2005 is Henk zelfstandig adviseur, onderzoeker, trainer, coach en ontwikkelaar. Hij begeleidde als adviseur verschillende uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid in het realiseren van een omslag en in een reorganisatie. Henk was projectleider voor de (methodiek)ontwikkeling van een integrale aanpak van risicojongeren in Feijenoord, en schreef in 2009-2011 het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Ook gaf hij methodiektrainingen aan uitvoerders op werkpleinen in Noorwegen en Nederland, aan jongerenwerkers, MBO-docenten en welzijnswerkers, en begeleide hij zelf jongeren naar werk of opleiding. Hij participeerde in verschillende meerjarige Europese onderzoeksprojecten. Samen met de gemeente Zoetermeer heeft hij met +Confidence een succesvolle aanpak ontwikkeld voor mensen die moeilijk aan het werk komen.

Publicaties

De jeugd maar geen toekomst? (2016)

Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting
Henk Spies