Gratis verzending vanaf €20

Suzanne Tan


Suzanne Tan (1969) is cultureel antropoloog en doet wetenschappelijk onderzoek in het sociale domein. Na 15 jaar bij een onderzoeksinstituut te hebben gewerkt is zij in 2012 haar eigen onderzoeksbureau begonnen. Het type onderzoek dat zij doet is diepgaand, verklarend en verhalend. Met haar werk probeert zij inzicht te bieden in complexe maatschappelijke problemen. Daarbij gaat zij uit van de ervaringen van mensen in hun positie als cliënt, gebruiker, bewoner of burger. Haar drijfveer voor onderzoek is om mensen in een kwetsbare of marginale positie een podium te bieden om hun stem te laten horen. Dat doet zij vanzelfsprekend vanuit een diversiteitsgevoelige benadering.

Suzanne bereikt daarmee mensen die veelal als een moeilijk of niet toegankelijke doelgroep beschouwd worden. Zo deed zij onderzoek onder prostituees, cliënten van de reclassering, gedetineerde moeders, vluchtelingengezinnen, slachtoffers van huiselijk en van seksueel geweld, verborgen vrouwen, alleenkomende minderjarige asielzoekers, hang- en risicojongeren, dakloze jongeren en jongeren in justitiële instellingen.

Haar inhoudelijke expertise lag aanvankelijk op het terrein van emancipatie, integratie en participatie van met name jongeren en vrouwen in de multi-culturele samenleving. Gaandeweg is zij zich steeds meer gaan specialiseren in thema’s op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling: (on)veiligheid in gezinnen, de vrouwenopvang, eergerelateerd geweld en huwelijkse gevangenschap. Suzanne doet onderzoek, geeft (beleids)advies, schrijft methodiekbeschrijvingen, ontwikkelt instrumenten en geeft trainingen.

Publicaties

De jeugd maar geen toekomst? (2016)

Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting
Suzanne Tan