Gratis verzending vanaf €20

Maarten Davelaar


Maarten Davelaar is een ervaren onderzoeker met een focus op sociale innovatie. Opgeleid als politicoloog heeft hij uitgebreide (ook internationale) onderzoeks- en praktijkervaring op het gebied van cliëntenparticipatie, dak- en thuisloosheid, opvang- en risicojongeren, participatie en empowerment van kwetsbare burgers en de relatie tussen publieke sector en (informele verbanden in) de civil society. Als zelfstandig onderzoeker en sociaal ontwikkelaar werkt hij in opdracht van en bij voorkeur ook in partnerschap met cliëntenplatforms, maatschappelijke organisaties, overheden en fondsen. Hij ontwikkelt leer- en innovatieprojecten, voert verkennend of evaluatief onderzoek uit en begeleidt praktijkgebonden onderzoek binnen organisaties.

Hij is medeontwikkelaar van een door cliënten gedragen onderzoeks- en keuringsmethode gericht op kwaliteitsverbetering van beleid en voorzieningen. Hij publiceert en adviseert over sociale kwesties – maar alleen als hij vindt dat hij daarover ook echt iets te melden heeft.

Eerder was hij 13 jaar verbonden als onderzoeker aan het Verwey-Jonker Instituut. Daarvoor was hij, onder andere, lange tijd werkzaam als projectcoördinator voor de stichting Samen010 (voorheen stichting KSA) in Rotterdam waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten van (vrijwilligers)projecten en belangenbehartiging voor mensen in de marge van de maatschappij.Publicaties

De jeugd maar geen toekomst? (2016)

Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting
Maarten Davelaar