Gratis verzending vanaf €20

Arnold de Leeuw


Arnold de Leeuw is erkend trainer weerbaarheid en eigenaar van Skidbladnir Trainingen. Hij heeft ruime ervaring in het lesgeven aan kindergroepen vanaf 7 jaar, maar geeft ook aan andere doelgroepen les. Zijn kracht is de grotere lijn te zien en de lessen uit de praktijk te vertalen naar een gedegen theoretische onderbouwing en omgekeerd. Zo heeft Arnold het initiatief genomen tot het formuleren van een aantal algemeen geldende uitgangspunten op basis waarvan de lessen vormgegeven kunnen worden. In dit kader heeft hij het bio-psycho-sociale-model vertaald naar de praktijk van weerbaarheid. Zijn missie is het beroep van weerbaarheidstrainer uit te laten groeien tot een volwassen beroepsgroep.

Tot en met 2010 was hij bestuurslid van de Beroepsvereniging voor Docenten Weerbaarheid en Zelfverdediging, vanaf 2010 is hij oprichter en voorzitter van de Stichting Kenniskring Weerbaarheid.