Sonja Ehlers


Sonja Ehlers is orthopedagoog en NLP practitioner. Zij is docent Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding ( PPG) aan de Hogeschool Utrecht en trainer in het werkveld bij tal van instellingen, waarin begeleiders ouders ondersteunen bij de opvoeding. Dit kunnen instellingen zijn in de jeugdhulpverlening, jeugdpsychiatrie, instellingen ten behoeve van mensen met taal/spraakproblematiek, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, jeugdteams, consultatiebureaus en velen meer.

Publicaties

Methodiek PPG/IAG in Beeld (2019)

Begeleiden van gezinnen in de thuissituatie
Sonja Ehlers