Liesbeth Mevissen


Drs. Liesbeth Mevissen (1956) is orthopedagoog en klinisch psycholoog.

Sinds 1977 werkte zij in verschillende functies en diverse instellingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In de loop der jaren heeft zij zich gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische- en gedragsproblemen bij deze doelgroep.
In haar boek kwetsbaar en afhankelijk (2005) heeft zij haar ervaringen systematisch geordend en aan de hand van casuïstiek geïllustreerd. Het boek biedt orthopedagogen en psychologen een kader voor beeldvorming en behandeling, gebaseerd op het gedachtegoed van de positieve psychologie. Voor ouders, leerkrachten en begeleiders zijn concrete handelingsstrategieën uitgewerkt om positieve ervaringen te bevorderen. Deze publicatie kreeg het (eerste) keurmerk van de NVO (de Nederlandse vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen).

Liesbeth Mevissen is werkzaam bij Stichting Accare, divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie Drenthe/Overijssel, bij het MFC in Deventer. Dit is een polikliniek voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) met een verstandelijke beperking. Dit werk combineert zij met wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden van EMDR bij deze doelgroep.

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een psychotherapeutische methode om klachten te behandelen die zijn ontstaan ten gevolge van ingrijpende, onverwerkte gebeurtenissen.

Liesbeth Mevissen is als docent verbonden aan GITP PAO
Publicaties

Kwetsbaar & afhankelijk (2005)

Gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking Van beeldvorming naar behandeling
Liesbeth Mevissen