Maarten Faas


Maarten Faas (1957) is directeur-bestuurder van de Leo Stichting Groep, een grote organisatie voor jeugdzorg in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Hij is tevens lid van het het bestuur van de branche jeugdzorg MOgroep en voorzitter van het Arbeidsvoorwaarden Overleg Jeugdzorg in Nederland. Voor deze functie was hij directeur-bestuurder van de organisatie voor jeugdzorg Trajectum in de provincie Utrecht.
Maarten Faas studeerde, na zijn opleiding maatschappelijk werk, klinische en orthopedagogiek in Utrecht en Leiden. Hierna specialiseerde hij zich in de gedragstherapie en in het management, bestuur en organisatie. Hij is één van de weinige bestuurders in de jeugdzorg die met enige regelmaat publiceert over uiteenlopende vraagstukken in de jeugdzorg. In 1996 publiceerde hij bij SWP het helaas uitverkochte ‘Crisisinterventie. Basisboek voor de jeugdzorg’.


In 2009 is van zijn hand het boek ‘Meten = weten? Bouwen aan een wetenschappelijke en effectieve jeugdzorg’ verschenen. Dit boek handelt over het thema effectiviteit in de jeugdzorg.

Artikelen van de laatste vijf jaar:Faas, M. (2004). Liever een bestuursakkoord dan marktwerking. Een analyse van het marktdenken in de jeugdzorg. Nederlands Tijdschrift voor jeugdzorg, jrg. 8, nr. 2, p. 86-93.

Faas, M. (2004). Jeugdzorg geen zorgenkind. Pedagogiek en jeugdzorg in tijden van wetenschap. Pedagogiek in praktijk magazine, 3e ed., nr. 19, jrg. 10, p. 28-33.

Faas, M. (2004). Visie op de jeugdzorg. Tijdschrift voor sociaal-pedagogische hulpverlening, nr. 59, september, p. 38-43.

Faas, M. (2005). De wankele wetenschappelijke basis van de jeugdzorg. Een verkenning van de samenhang tussen wetenschap, praktijk en beleid in de jeugdzorg anno 2005. Nederlands Tijdschrift voor jeugdzorg, jrg. 9, nr. 1, p. 40-51.

Faas, M. (2005). Niet opsluiten, maar opvoeden? Wat er niet deugt aan de behandeling van Den Engh. Pedagogiek in praktijk magazine, 5e ed., nr. 27, jrg. 11, p.18-21.

Faas, M. (2005). Van vraagsturing naar effectiviteit van hulpverlening. Naar een nieuw paradigma in de jeugdzorg. Nederlands Tijdschrift voor jeugdzorg, jrg. 9, nr. 6, p. 264-267.

Faas, M. (2006). Vier jaar en van school gestuurd?! Over de samenwerking tussen speciaal onderwijs en de jeugdzorg voor jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen. In: Aalsvoort, D. van der (red.). Ontwikkelen ingewikkeld? Vormen van diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij jonge kinderen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Ramos, C., G.J. Stams, R. Stoel, M. Faas, T.A. van Yperen, M. Dekovic (2006). Het meten van cliënttevredenheid in de jeugdzorg. Kind en Adolescent, jrg 27, nummer 3, p. 157-168.

Faas, M. (2007). Tuchtrecht invoeren in de jeugdzorg. Sluitstuk van professionalisering. Sozio. Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, nr. 75, april, p. 26-33.

Faas, M. & N. de Bruyn (2007). STOP lastig gedrag in de klas. De wereld van het jonge kind, jrg. 34, mei, nr. 9, p. 283-286.

Faas, M. (2007). Marktwerking in de jeugdzorg. Utopie of nachtmerrie. Sozio. Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, nr. 77, september, p.18-23.

Faas, M. (2008). Effectiviteit, evidence based en de jeugdzorg (deel 1). SoziO, vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, jrg. 13, nr. 83, p. 16-19.

Faas, M. (2008). Effectiviteit, evidence based en de jeugdzorg (deel 2). De jeugdzorger als robot. SoziO, vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, jrg. 13, nr. 84, p. 14-19.
Faas, M. (2009). Jeugdzorg in tijden van recessie. Pedagogiek in Praktijk Magazine, 3e ed., nr. 49, jrg. 15, p. 24-29.
Publicaties

Meten = weten? (2009)

Bouwen aan een wetenschappelijke en effectieve jeugdzorg

Heerlijk hardlopen

Theorie en praktijk van goed gedoseerde duurlooptraining
Maarten Faas