Gratis verzending vanaf €20

Ella de Jong


Sinds 2007 werkt Ella de Jong MEd volgens het oplossingsgericht werken (OW). Zij werkt als counselor voor kinderen en ouders in haar eigen praktijk Bureau Uil. Sinds 2012 onderwijst zij het oplossingsgericht werken aan anderen door middel van workshops, studiedagen, presentaties en trainingen. Dit gebeurt nationaal en internationaal.

Als leerkracht basisonderwijs (regulier, speciaal en vernieuwingsonderwijs) is zij als een van de eersten werkzaam geweest als intern begeleider. Haar aandacht ging vanaf het begin vooral uit naar leerlingen met sociale en emotionele problemen. Het ervaringsgericht onderwijs met de pijlers ‘welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid’ zijn zeer inspirerende bronnen geweest tijdens haar werk op een Jenaplanschool, maar zeker ook bij alle andere scholen waar ze werkzaam is geweest. Het oplossingsgericht werken sloot naadloos hierop aan en gaf een zeer stevige onderbouwing van haar intuïtieve communicatie met leerlingen, ouders en collega’s.

Ella de Jong heeft in 2006 haar Master Ecologische Pedagogiek gehaald (Hogeschool Utrecht). Zij heeft diverse mastercourses oplossingsgericht werken gevolgd, onder andere bij het Korzybski Instituut en Solutions Centre . Ook heeft zij in 2012 de opleiding tot schoolcounselor afgerond (Stichting Counselling Nederland). Via diverse kanalen probeert zij het oplossingsgericht werken wereldwijd onder de aandacht te brengen.


Publicaties

Vertrouwen in ieder kind (2022)

Oplossingsgerichte verhalen en werkvormen voor in de klas
Ella de Jong