Gratis verzending vanaf €20

Henk Ferwerda


Dr. Henk Ferwerda is criminoloog, politieonderzoeker en directeur van Bureau Beke.
Sinds 1986 publiceert hij op diverse terreinen van de criminaliteit, het veiligheidsbeleid en de strafrechtketen. Hij is gepromoveerd aan de RUG op het onderwerp criminele carrières van jeugdige delinquenten. Onderzoeken en publicaties waarbij hij recent betrokken is, liggen onder andere op het terrein van gewelddadige jeugdgroepen, moord en doodslag, cold cases, vermissingen, forensische opsporing, grootschalige ordeverstoringen en ordeverstoorders, georganiseerde criminaliteit en afpersing. Hij is als deskundige op het gebied van jeugdcriminaliteit geregistreerd in de databank van de Landelijke Deskundigheidsmakelaar van de Politieacademie (LDM) en daarnaast is hij een van de projectleiders als het gaat om het uitvoeren van onderzoek voor het Auditteam Voetbal en Veiligheid.
Henk Ferwerda heeft diverse nevenfuncties. Zo is hij bijvoorbeeld lid van de klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming; lid van de klankbordgroep van Pactum Rijn-Side te Arnhem; een jeugdhulpverleningsinstelling die zich bij uitstek richt op randgroepjongeren; academisch correspondent voor Cahiers Politiestudies van de Stichting Maatschappij en Veiligheid én lid van de Raad van advies van de opleiding Criminologie van de VU Amsterdam.


Website:

Publicaties

Focus op jeugdcriminaliteit (2021)

Inleiding voor de beroepspraktijk
Henk Ferwerda