Gratis verzending vanaf €20

Marjolein Rietbergen


Marjolein P.G. Rietbergen is sedert 1983 jeugdrechtadvocaat in Rotterdam; zij wordt vanuit die hoedanigheid regelmatig benoemd tot bijzondere curator ex artikel 1:212 en 1:250 BW. Zij was een van de oprichters van de VJAR (Vereniging van JeugdrechtAdvocaten Rotterdam), is lid van de VNJA (Vereniging van Nederlandse JeugdrechtAdvocaten) en FJR (Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht).

Zij is tevens kinderrechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam, maakt deel uit van de werkgroep bijzondere curator en de klankbordgroep vanuit de Rechtspraak. Daarnaast doceert zij regelmatig op het gebied van het jeugdrecht en de bijzondere curator.

De bijzondere mogelijkheden voor kinderen in de knel, door inzet van de bijzondere curator, heeft al vele jaren haar speciale interesse.
Marjolein Rietbergen