Gratis verzending vanaf €20

Quinta Ansem


Quinta Ansem heeft zich als ervaringsdeskundige tot een ervaringsdeskundige professional mogen ontwikkelen. Daarbij heeft zij een aantal opleidingen gevolgd die logisch aansloten bij haar ervaringen, zoals bijvoorbeeld de opleiding PRI therapeute van Ingeborg Bosch, die de therapie Past Reality Integration (PRI) heeft ontwikkeld. Op dit moment is zij bezig met de afronding van de Master Social Work. Hiervoor is ze met een groep klantmanagers (gemeentelijke sociale zaken) haar eigen supervisie en intervisie methode Reflecteren Nieuwe Stijl gaan toetsen.


Haar achtergrond is heel divers. Als belangenbehartigster heeft zij veel werk gedaan voor diverse ‘grass roots’ organisaties die voor, door en van mensen, die van een minimum inkomen moeten rondkomen, zijn opgestart en ontwikkeld. Zo is zij (onbetaald) voorzitter van het European Anti Poverty Network Nederland. In haar jaren als opbouwwerker bij diverse welzijnsorganisaties heeft zij ook kennis gemaakt met de sociale wijkteams, - wijkwerkers en hun transformatie-opdracht. Vanuit de praktijk van 24 sociale wijkteams te Flevoland, heeft ze in haar functie als junior onderzoeker meegewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe methodiek. Die ze als co-auteur, samen met Lineke Verkooijen in het boek, Werken in de halfde lijn, Sociaal werk in de wijk: Hoe doe je dat? heeft mee vormgegeven.


Bijna alles wat zij heeft gedaan (projecten, onderzoeken en trainingen) en heeft geschreven gaat over het verbeteren van diverse maatschappelijke systemen in relatie tot het kunnen verbeteren van de positie van sociaal kwetsbare mensen. De onderstaande recentelijke publicaties zijn hier geen uitzondering op.


Titels: Reflecteren Nieuwe Stijl (2015), Handreiking Participatie Bouwstenen (2016), Rapport Participatie Bouwstenen (2016), Cliëntroute aanvraag uitkering (2014), Effectief omgang cliënten voor Klantmanagers (2014).


Publicaties

Werken in de halfde lijn (2017)

Sociaal werk in de wijk. Hoe doe je dat?
Quinta Ansem