Gratis verzending vanaf €20

Meike Grol


Meike Grol is verpleegkundige en werkt bij RIBW Brabant (beschermd wonen). Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf, MeiZorg, dat gespecialiseerd is in zelfbeschadiging.

Meike studeerde af op wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van patiënten die na zelfbeschadiging bij de spoedeisende hulp komen. Ze ronde haar opleiding hbo-verpleegkunde cum laude af en werkte hierna als verpleegkundige in de gesloten jeugdzorg. Gelijktijdig was ze nauw betrokken bij het tot stand komen van de vierdelige documentaireserie Beschadigd, waarin zij verantwoordelijk was voor de psychologische ondersteuning van de deelnemers, het contact tussen de deelnemers en de documentairemaakster en het begeleiden van de bijeenkomsten voor ouders, die in de documentaire te zien zijn. 

Vanuit MeiZorg geeft zij nu gastlessen en trainingen in het omgaan met zelfbeschadigend gedrag aan sociaal werkers, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en artsen. Daarnaast geeft zij diverse groepen ter begeleiding en ondersteuning van mensen die zichzelf beschadigen en hun directe omgeving. Hierin neemt ze naast haar professionele achtergrond haar persoonlijke ervaringen mee. In het verleden heeft zij zichzelf beschadigd en is hiervoor zowel ambulant als klinisch behandeld. Hierbij heeft ze vanuit de kant van de cliënt ervaren wat zelfbeschadiging is, hoe het herstel hiervan kan verlopen en wat van belang is in de hulpverlening bij de behandeling van deze problematiek.
Haar kennis en ervaring als verpleegkundige, trainer en cliënte bundelt zij nu in haar boek Achter de littekens. 


Foto Meike: Mark Henkelman fotografie.


Nadere informatie over het werk van Meike is te vinden op haar website: meizorg.nl

Publicaties

Achter de littekens (2023)

Hulpverlenen bij zelfbeschadiging
Meike Grol