Gratis verzending vanaf €20

Jeugdzorg in kaart

Wettelijke kaders, voorzieningen, beroepen
en functies in de jeugdzorg

Harry Hens   Niels Zwikker  

ISBN 9789085600497 | Paperback
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op sociaaldigitaal.nl

Omschrijving

Jeugdzorg in kaart biedt een overzicht van wettelijke kaders, voorzieningen, beroepen en functies in de (preventieve en curatieve) jeugdzorg. De publicatie is geschreven door Niels Zwikker en Harry Hens, medewerkers van MOVISIE, en als projectmedewerker respectievelijk projectleider betrokken bij het project Beroepenstructuur in de jeugdzorg.

Het materiaal dat in deze publicatie beschreven is, vormt een basis voor het ontwikkelen van de beroepenstructuur voor de jeugdzorg. Hiermee is verhelderd welke vormen van beroepsuitoefening er in de jeugdzorg allemaal zijn en binnen welke voorzieningen deze zijn ondergebracht. Voor het project Beroepenstructuur in de jeugdzorg is deze ordening van groot belang. Maar ook los van het project is deze publicatie waardevol. De Nederlandse jeugdzorg heeft een complexe structuur, vaak wordt gesproken over ‘een woud aan voorzieningen’. Voor iedereen die met jeugdzorg te maken heeft, is het handig dat dit woud in kaart is gebracht. Het biedt studenten, uitvoerders, managers en beleidsmakers overzicht over de jeugdzorg en kan ieder helpen om de weg hierin te vinden.

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: