Gratis verzending vanaf €20

Waar blijft de kleuter?

Een terugblik op bijna 35 jaar basisonderwijs

Helma Brouwers  

ISBN 9789088509346 | 120 pagina's | Paperback | 1ste druk 2019
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op pedagogiekdigitaal.nl

Omschrijving

 

De kleuterschool ging in 1985 op in de basisschool. Daarmee verdween uiteraard niet die beweeglijke, fantasierijke, magisch denkende kleuter die vooral moet spelen om zich te ontwikkelen. Maar wordt die kleuter in die geïntegreerde basisschool nog wel behandeld als kleuter, of veeleer als een schoolkind dat leert door een gestructureerd programma te volgen? Maken we in die basisschool wel voldoende gebruik van die ontwikkelingskracht van kleuters die zich vooral manifesteert in hun spel?.

Nu steeds minder mensen zich de tijd herinneren dat de kleuterschool en de opleiding tot kleuterleidster apart bestonden, is het tijd om terug te blikken. Welke voordelen heeft die geïntegreerde basisschool kleuters opgeleverd en wat zijn de zorgen? Met welke ontwikkelingen zijn deskundigen op het gebied van jonge kinderen blij en waartegen richten zich hun bewaren?

Helma Brouwers, auteur van Kiezen voor het jonge kind - een handboek voor de opleiding tot leerkracht -, volgde al die jaren nauwkeurig de ontwikkelingen en publiceerde verschillende artikelen waarin ze opkomt voor de belangen van jonge kinderen die volgens haar echt kleuters moeten blijven. Deze bundel is daarvan het resultaat.

Recensies

“De angst was groot dat de kleuter in deze ‘nieuwe’ basisschool geen kleuter meer mocht zijn en ondergedompeld zou worden in leerstof en leerdoelen. Nu zijn er zeker ook winstpunten te benoemen, maar de bezorgdheid is enigszins gegrond gebleken. De auteur heeft de ontwikkelingen op dit gebied gevolgd en uitgeschreven in artikelen. Die zijn gebundeld tot een mooi pleidooi voor écht kleuteronderwijs en het belang daarvan voor jonge kinderen. Overigens zou deze bundel, mijns inziens, ook gezien mogen worden als een pleidooi voor de échte kleuterleerkracht, die best eens wat meer vertrouwen in zichzelf mag hebben!
– Uit een recensie van  HJK-online (januari 2020)

"De discussie over de verworvenheden van het kleuteronderwijs en de inrichting van het onderwijs in groep 1 en 2 is nog steeds actueel en kent nog steeds dezelfde invalshoeken en benaderingen als in 1985. De auteur gaat uitgebreid in op de verschillende visies op het onderwijs in groep 1 en 2. Daarbij staat de vraag centraal of dat onderwijs uitsluitend gericht is op de voorbereiding van het onderwijs vanaf groep 3 of dat er sprake kan zijn van een meer op de ontwikkeling van het kind gerichte benadering.(…) Waardevolle uitgave die in basisscholen en de opleiding goed gebruikt kan worden bij de discussie over de inrichting van het onderwijs in groep 1 en 2."
- Uit een recensie van NBD Biblion (december 2019)

"ln 1985 ging de kleuterschool op in de basisschool. Sindsdien is er veel veranderd in het kleuteronderwijs. ln haar nieuwe handboek Waar blijft de kleuter? blikt Helma Brouwers terug op deze ontwikkelingen. Ze gaat in op de voor- en nadelen van geïntegreerd basisonderwijs, behandelt meningen van deskundigen en komt op voor de belangen van kleuters die volgens haar echt kleuters moeten blijven."
- Uit een recensie van Management Kinderopvang (2020)

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: