Omgaan met de eetstoornis van een naaste

Bewezen effectieve vaardigheden volgens de Maudsley methode

Janet Treasure   Gráinee Smith   Anna Crane  

ISBN 9789088509773 | Paperback | 1ste druk 2020 | verschijnt najaar 2020

Omschrijving

Omgaan met de eetstoornis van een naaste vergroot de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om iemand met een eetstoornis te ondersteunen. Ook valkuilen die herstel in de weg staan kunnen met dit boek worden vermeden. Het biedt zowel praktische handvatten als strategieën om met stressvolle situaties om te gaan. Dit komt de continuïteit van de behandeling ten goede.

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en vanuit persoonlijke ervaring geven de auteurs advies over een aantal lastige onderwerpen die spelen bij eetstoornissen als anorexia, orthorexia, boulimia en binge eating.
Zowel voor professionals als voor ouders, partners en gezinnen die te maken krijgen met een eetstoornis is dit boek daarom van groot belang.

Professor Janet Treasure OBE, PhD, FRCP, FRCPsych is psychiater, verricht onderzoek en verzorgt onderwijs aan het King's College London en is als clinicus verbonden aan de South London and Maudsley NHS Foundation Trust. Zij onderzoekt onder meer de samenwerking tussen patiënten en verzorgers om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen. Zij heeft een reeks hulpmiddelen ontwikkeld over eetstoornissen en hoe ermee om te gaan.

Gráinne Smith, auteur en oud-leraar, heeft honderden betrokkenen gesproken, zowel professionals als mantelzorgers. Het contact legde zij op verschillende manieren: via telefonische hulplijnen en tijdens workshops en bijeenkomsten. Uit deze gesprekken citeert zij in haar non-fictieboeken voor mantelzorgers. Aanleiding voor haar betrokkenheid was haar volwassen dochter, bij wie anorexia nervosa was vastgesteld. 

Anna Crane is huisarts en heeft persoonlijk ervaring met een eetstoornis toen zij geneeskunde studeerde. Zij heeft haar ervaringen beschreven in de Student BMJ. Haar doel is eetstoornissen in de eerstelijnszorg beter zichtbaar te maken en het curriculum voor huisartsen in opleiding te verbeteren. Zij traint artsen in opleiding en huisartsen in het diagnosticeren en ondersteunen van patiënten met een eetstoornis in de huisartspraktijk.

Dit boek is in Nederland geïntroduceerd door Lot Sternheim PhD en Jojanneke Bijsterbosch MSc. Zij zijn als klinisch onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in eetstoornissen. Hun doel is de naasten van iemand met een eetstoornis te ondersteunen en hen te trainen ide kennis en vaardigheden die staan beschreven in dit boek.