Omgaan met de eetstoornis van een naaste

Bewezen effectieve vaardigheden volgens de Maudsley methode

Janet Treasure   Gráinee Smith   Anna Crane  

ISBN 9789088509773 | Paperback | 1ste druk | verschijnt juni 2020

Omschrijving

Omgaan met de eetstoornis van een naaste vergroot de kennis en de vaardigheden om iemand met een eetstoornis te ondersteunen. Ook helpt het de valkuilen te vermijden die herstel in de weg staan. Door een gecoördineerde benadering biedt dit boek zowel praktische handvatten als copingstrategieën om met stressvolle situaties om te gaan. Dit komt de continuïteit van de behandeling ten goede.
Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en vanuit persoonlijke ervaring, geven de auteurs adviezen over een aantal lastige onderwerpen die spelen bij de zorg voor iemand met een eetstoornis. Zowel voor professionals als voor ouders en gezinnen die te maken krijgen met een eetstoornis is dit boek daarom van groot belang.

Professor Janet Treasure OBE, PhD, FRCP, FRCPsych is psychiater, verricht onderzoek en verzorgt onderwijs aan het King's College London en is als clinicus verbonden aan de South London and Maudsley NHS Foundation Trust.
Zij onderzoekt onder meer de samenwerking tussen patiënten en verzorgers door middel van translationeel onderzoek om nieuwe vormen van behandeling te ontwikkelen. Hieruit heeft zij een reeks hulpmiddelen ontwikkeld die informatie bieden over eetstoornissen en hoe ermee om te gaan.

Gráinne Smith, auteur en oud-leraar, heeft honderden betrokkenen gesproken, zowel professionals als mantelzorgers. Zij deed dit op verschillende manieren: via telefonische hulplijnen en tijdens bijeenkomsten, workshops en conferenties. De aanleiding was haar volwassen dochter, met wie het nu goed gaat, die de diagnose anorexia nervosa had gekregen. Uit deze gesprekken citeert zij vaak in non-fictieboeken voor mantelzorgers.

Anna Crane is huisarts en heeft persoonlijk ervaring met een eetstoornis toen zij geneeskunde studeerde. Zij heeft haar ervaringen beschreven in de Student BMJ. Haar doel is het profiel van eetstoornissen in de eerstelijnszorg beter zichtbaar te maken en het curriculum voor huisartsen in opleiding te verbeteren. Zij traint huisartsen en jonge dokters in het diagnosticeren en ondersteunen van patiënten met een eetstoornis in de huisartspraktijk.