Opgroeien in 2 families

Pleegkind zijn samen met ouders en pleegouders

Yvonne Aartsen   Gé Haans   Marieke KleinEntink  

ISBN 9789088509780 | Paperback | 1ste druk

Omschrijving

Wanneer kinderen langdurig (perspectiefbiedend) opgroeien in een pleeggezin, is het belangrijk dat
ze niet verscheurd raken door ingewikkelde loyaliteiten naar ouders en pleegouders. Opgroeien in 2
families betekent dat de rollen die ouders en pleegouders toebedeeld krijgen voor iedereen helder
zijn. Dat ouders erkenning krijgen voor het unieke van hun ouderschap dat voort blijft bestaan ook al
wordt hun kind in hoofdzaak door pleegouders opgevoed. Maar ook dat het ouderschap van
pleegouders wordt erkend, al is het een ouderschap van andermans kind. Een van de pleegouders
vatte dat treffend samen met : ’’het is belangrijk dat ouders en pleegouders elkaar het
onvoorwaardelijk houden van het kind gunnen’’.
Bij een pleeggezinplaatsing is het noodzakelijk dat ouders en pleegouders een samenwerkingsrelatie
aangaan. In het bijzonder geldt dat voor een langdurige, perspectiefbiedende pleeggezinplaatsing.
Alleen dan kan het pleegkind opgroeien in 2 families.. Hoe geef je die samenwerking gestalte en
welke eisen stelt dit aan de betrokken hulpverlener ? Dat zijn de vragen waarop dit boek een
antwoord probeert te geven.

Dit boek is gebaseerd op gesprekken met bestandspleegouders, netwerkpleegouders, ouders,
pleegkinderen en eigen kinderen van pleegouders. ‘’Opgroeien in 2 families’’ is het vanzelfsprekend
vervolg op ‘’ouderbegeleiding bij roldifferentiatie’’ (SWP 2004-2010) en ’’ouderschap zonder opvoederschap’’ (SWP 2017)