Geloof en bijgeloof

Een onderzoek onder katholieken op Curaçao

Valdemar Marcha   Jacqueline Werkman  

ISBN 9789085600947 | 192 Pagina's | Paperback | 1ste druk | Februari 2021

Omschrijving

Geloof of bijgeloof?!
De Curaçaose katholiek staat bekend als een gelovige met veel devotie. De uiterlijke manifestatie hiervan is zichtbaar in o.a. het bijwonen van de eucharistie viering, de verering van heiligen, het geregeld bidden van de rozenkrans, novenen en het aanroepen van bovennatuurlijke krachten voor de oplossing van een verscheidenheid van levensproblemen. Maar wat drijft ten diepste de Curaçaose katholiek?
De auteurs hebben het initiatief genomen om de beeldvorming en betekenissen van deze krachten te portretteren; katholieke respondenten werden uitvoerig geïnterviewd. De beschrijvingen zijn zeer verrassend en leiden tot de vraag of de lokale katholiek aanhanger is van een geloof of bijgeloof.