Gratis verzending vanaf €20

Geleefd Burgerschap

Van eenheidsdwang naar ruimte voor verschil en vitaliteit

Ruben Gowricharn, Dirk Willem Postma en Sandra Trienekens

ISBN 9789088503344 | 192 pagina's | Paperback | 1ste druk
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op sociaaldigitaal.nl

Omschrijving

Onder wetenschappers en sociale professionals is er een groeiende
onvrede met het hedendaagse debat over burgerschap in Nederland, dat
voornamelijk wordt gevoerd in termen van normen en waarden, rechten
en plichten, identiteit en integratie. In deze benaderingen worden rigide
claims aan burgers gericht, terwijl er nauwelijks aandacht is voor de
uiteenlopende manieren waarop burgers in het dagelijks leven aan de
samenleving deelnemen en vorm geven aan hun leefwereld.


Deze bundel verkent juist het geleefde burgerschap: de leefcultuur en
dagelijkse praktijken waarin andere vormen van samenleven tot bloei
komen, waarin ruimte is voor verschil en vitaliteit. Daarbij trachten de
auteurs het dominante burgerschapsdenken zo veel mogelijk los te
laten door met een aantal populaire aannames af te rekenen: ze nemen
afscheid van maakbaar burgerschap. Ook stellen zij het perspectief van
binnenuit centraal, vanuit de beleving van de mensen om wie het in veel
debatten gaat: de migranten en hun nakomelingen, de bewoners van
zogenaamde ‘krachtwijken’, stadsnomaden en jongeren.

Het doel van deze bundel is om een impuls te geven aan het vastgelopen
burgerschapsdebat door de heterogeniteit van burgerschapspraktijken
voor het voetlicht te brengen. De auteurs richten zich op een algemeen
leespubliek van geïnteresseerde burgers, met bijzondere aandacht voor
beleidsmakers, onderzoekers, sociale professionals en studenten aan het
hoger onderwijs.

Nieuwsbrief

SWP nieuwsbrief