Gratis verzending vanaf €20

Op het slappe koord

Evenwicht bewaren tussen normaal en gestoord

Ed Oudejans  

ISBN 9789088508295 | 192 pagina's | Paperback | 1ste druk, 2018
Deze uitgave is digitaal beschikbaar
op ggzdigitaal.nl

Omschrijving

Het brein speelt een centrale rol in gedrag als uitkomst van de interactie tussen iemands ervaring en zijn omgeving. Die interactie berust onder meer op de evolutionaire ontwikkeling van de hersenen, de vorming van iemands identiteit, de invloed daarop van de cultuur waarin hij leeft en de verwerking van informatie uit zijn omgeving. De interne structuur van zijn brein en alle kennis en kunde die hij in de loop der tijd in dat brein heeft opgeslagen, vormen de bril waardoor hij naar zijn ‘werkelijkheid’ kijkt en bepalen het gedrag waarmee hij op die werkelijkheid reageert.

Gedrag is een belangrijke maatstaf voor iemands psychische gezondheid. Bij psychiatrische en andere mentale stoornissen loopt dat gedrag doorgaans uitdrukkelijk uit de pas.

Hersenen kunnen worden gezien als een machtig en ingewikkeld stelsel van circuits die in een voortdurende uitwisseling van informatie onderling verbonden zijn. Wie het beste in staat is om informatie uit zijn directe omgeving te verbinden met zijn eerdere ervaringen, houdt zich in zijn directe leefomgeving het beste staande.

In dit boek verbindt Ed Oudejans, die zijn sporen onder meer in de jeugdpsychiatrie en de jeugdbescherming verdiende, allerlei gezichtspunten met elkaar die een rol spelen in de verwerking van ‘interne’ en ‘externe’ informatie door iemands brein en in zijn waarneming van ‘de’ werkelijkheid. Het gaat daarbij met name om evolutie en ontwikkeling, informatie verwerken, aanpassen, emoties en overleven, de centrale rol van het autobiografisch geheugen, de invloed van cultuur op de hersenen en de culturele kleuring van iemands waarneming, ouderschap en hechting, sociaal gedrag en stoornissen als gevolg van verstoring van het evenwicht tussen een persoon en zijn omgeving.

Het boek is bedoeld voor hulpverleners, therapeuten in jeugd- en volwassenenzorg, praktijkleiders en gedragskundigen, SVP-ers, managers in de ‘zorg’, psychologen, pedagogen, consultatiebureau-artsen, GGZ-medewerkers, onderwijskundigen en beleidsmakers. Kortom voor al diegenen die met uitbreiding van hun kennis over het functioneren van het brein, hun professionaliteit willen versterken. Of gewoon voor hen die zich voor het onderwerp interesseren.

Nieuwsbrief

Uitgeverij SWP nieuwsbrief