Gratis verzending vanaf €20

De-escalatie en dwangreductie

Een praktijkboek voor de klinische intensieve en forensische zorg

Petra Schaftenaar   Minco Ruiter  

ISBN 9789085602538 | 160 pagina's | Paperback | 1e druk, 2023
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Op 11 oktober 2023 vindt het middagsymposium De-escalatie en dwangreductie: het kan echt in de dagelijkse praktijk plaatst in Bildung.City, Amsterdam. Deelnemers krijgen het boek gratis mee naar huis. Klik hier om meer te lezen en aan te melden!

Sinds begin deze eeuw worden dwang en vrijheidsbeperking in de zorg als problematisch beschouwd, met de separeer als kop van jut. Maar vele instellingen worstelen inmiddels met de stuwende beweging naar minder dwang en het niet meer willen separeren. Dit boek biedt een diepgaande invulling naar een de-escalerende zorgpraktijk met minder dwang, maar vooral ook minder dwangbeleving.

Als de hang naar minder dwang zich versimpelt tot het al dan niet sluiten van de separeer, leidt dit niet tot verbetering van de zorg en mogelijk zelfs tot meer incidenten en meer dwang. Zeker in de complexe praktijk van de intensieve (klinisch jeugdzorg/ggz/geestelijke gehandicaptenzorg) en forensische zorg. Anders omgaan met dwang begint bij inzicht en begrip. Dit geldt voor de ‘trekkracht’ van beheersing en controle en voor de destructieve dynamiek, die bij cliënten kunnen leiden tot gevaarlijk gedrag, met dwang en opsluiting als ons eenzijdige antwoord.

Dit boek beoogt het denken in mogelijkheden te versterken, daar waar professionals soms juist ervaren dat ze vastzitten en niet anders kunnen dan reageren op het gedrag. De auteurs bieden hiervoor een denkkader en een scala aan praktisch uitvoerbare mogelijkheden. Dit boek geeft een uitgebreide opsomming van practice en evidence based interventies, methoden en werkwijzen gebaseerd op onderzoek en (eigen) praktijk. 

Beide auteurs hebben een brede werk-, trainings- en onderzoekservaring in de (forensische) ggz en jeugdzorg. Petra Schaftenaar doet dit inmiddels vanuit haar bedrijf Metis Zorg. Minco Ruiter werkt ook als zelfstandige: Aansluiten & Afstemmen is zijn bedrijf.

Recensie

''Het boek biedt nog veel meer ideeën, methoden, randvoorwaarden en vaardigheden om de-escalerend te kunnen wer­ken. En meer nog: de auteurs geven je het gevoel dat het ook echt anders kán. Dit boek verdient een aanbeveling. Het is ge­schreven voor alle professionals, van uit­voerend tot (behandel)verantwoordelijk op de werkvloer of in opleiding, die te maken hebben met conflicten, complexe situaties en escalaties, voornamelijk in de intensieve en forensische zorg.'' 
- Uit een recensie van Klik 5, 2023.                                          

Congressen bij dit boek

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: