Gratis verzending vanaf €20

Grensjongeren

Van riskant tot strafbaar gedrag

Jan Dirk van der Ploeg  

ISBN 9789085601005 | 176 pagina's | Paperback | 1e druk, 2021
5% studentenkorting
bij aanschaf van minimaal twee verschillende studieboeken

Omschrijving

Wie zijn toch die jongeren die herhaaldelijk met de politie in aanraking komen? Waarom houden deze jongeren zich niet aan de grenzen van wat wel en niet mag? Waarom overschrijden zij onze normen?

Dit boek gaat in op twee categorieën grensjongeren.

Eerst richt de aandacht zich op jongeren die een groot risico hebben om tot wettelijk strafbaar gedrag te komen. Zij bezorgen hun omgeving en hun hulpverleners veel last. Zij lopen gevaar af te glijden naar gedrag dat hen met de politie in aanraking brengt. 

Vervolgens is de aandacht gericht op jongeren die al tot strafbaar gedrag zijn gekomen en daarvoor worden behandeld en gestraft. Veel van deze jongeren blijken in herhaling te vallen van hun delinquente gedrag. Zij hebben kans definitief het verkeerde pad op te gaan.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Dit boek geeft inzicht in de problematiek van deze grensjongeren. Het laat hun achtergronden zien, hoe hun ontwikkeling verliep, wat hun problemen zijn en hoe de hulpverlening zich inspant het tij te keren.

Recensies

Grosso modo zijn er twee grote categorieën jongeren: zij die vrij gemakkelijk hun puberteit en jeugd
doorlopen en een tweede groep die tal van problemen ervaart. Voor die tweede categorie vraagt de auteur
de aandacht. Enerzijds is er een groep jongeren die de grenzen van sociaal gedrag opzoeken en het risico
lopen een aanvaring te krijgen met politie en justitie. Anderzijds is er de groep jongeren die over de schreef
zijn gegaan en in aanraking zijn gekomen met het justitiële apparaat. Zijn deze jongeren nog te redden of
zijn het de toekomstige criminelen? Recidive komt helaas herhaaldelijk voor. Reden te meer voor de auteur
aandacht te besteden aan factoren die leiden tot dit gedrag en voorstellen te formuleren bij de nazorg van
deze jongeren. Het boek dat bestemd is voor werkers in de jeugdzorg en voor beleidsmakers, wordt
afgesloten met een literatuurlijst en twee bijlagen.

- Uit een recensie van NBD Biblion

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Criminologie/Justitieel