Gratis verzending vanaf €20

Opgroeien en opvoeden ondersteunen

Landelijk opleidings- en competentieprofiel hbo-bacheloropleiding Pedagogiek

ISBN 9789088509278 | 34 pagina's | Paperback | 1ste druk, 2020

Omschrijving

Dit landelijke profiel biedt een generieke basis voor de inrichting van de curricula van de bacheloropleidingen pedagogiek en biedt tevens de ruimte aan de hogescholen voor hun eigen inkleuring en invulling. Het profiel is geschreven door Drs. Gemma Geurts en Dr. Janneke Metselaar.

Ze beschrijven het pedagogisch handelen met speciale aandacht voor de maatschappelijke opdracht  van de pedagoog en het pedagogisch handelen in een veranderende samenleving, ze schetsen de competenties van de hbo-pedagoog als aankomende professional en de kennisbasis van de hbo-opleidingen Pedagogiek en ze noemen de belangrijkste kaders voor de opleidingen en lichten het belang toe van de registratie voor de hbo pedagoog bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Bijzonder aan dit profiel is dat dit niet alleen het opleidingsprofiel Opvoedrelaties versterken uit 2009 (Landelijk Opleidingsoverleg Pedagogiek, 2009) opvolgt, maar bovenal een nadere uitwerking is van het profiel sociaal werk - jeugd beschreven in het Landelijk opleidingsdocument sociaal werk.  Vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein met betrekking tot de transitie en transformatie heeft binnen dit domein een verandering in het opleidingsaanbod plaatsgevonden: alle bacheloropleidingen binnen dit domein zijn veranderd of gaan veranderen in een brede bachelor opleiding Social Work. De meeste hogescholen handhaven echter nog steeds de bacheloropleiding Pedagogiek als opleiding. Vandaar dat recent het landelijk opleidingsdocument sociaal werk met daarin een profiel sociaal werk -  jeugd is uitgebracht. Echter dit profiel is niet voldoende toereikend om als kader te dienen voor de pedagogiek opleidingen. Vandaar deze uitwerking van het profiel voor de bacheloropleidingen Pedagogiek. 

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: