Welkom in de groep

Groepsindeling en opendeurenbeleid in kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang
inclusief cd-rom
NJI (Nederlands Jeugd Instituut)

Hans Meij   Liesbeth Schreuder  

ISBN 9789085600459 | 176 Pagina's | Paperback | Eerste druk 2007

Omschrijving

Wat is beter: grote of kleine groepen? Kunnen baby´s bij peuters en kleuters samen met de grotere kinderen in één groep? En hoe ontwerp ik een veilig opendeurenbeleid, zodat kinderen hun vleugels buiten de groepsruimte kunnen uitslaan? Dit eerste standaardwerk over het indelen van groepen en opendeurenbeleid geeft antwoord op dergelijke vragen.

Groepsindeling is niet zo eenvoudig als het lijkt. Een vaste groep is voor kinderen belangrijk maar hoe zorg je daarvoor als kinderen op verschillende dagen per week komen en ook de groepsleiding parttime werkt? Er zijn verschillende groepsindelingen mogelijk, ieder met hun specifieke voor- en nadelen. Dit boek gaat ook over het opendeurenbeleid: een werkwijze waarin kinderen uitgenodigd worden om buiten de groepsruimte te spelen. Dat vraagt meer dan het eenvoudigweg openen van de deuren. Groepsindeling en opendeurenbeleid liggen in elkaars verlengde. Iedere groepsindeling vraagt om een ander opendeurenbeleid. Daarom zijn beide onderwerpen gecombineerd in één boek.

Het boek bevat vier delen. Deel 1 gaat over pedagogische kwaliteit in het algemeen. Deel 2 behandelt de verschillende manieren waarop je groepen kunt indelen. Deel 3 geeft een overzicht van aandachtspunten bij het opendeurenbeleid. En in deel 4 staan instrumenten waarmee het management het functioneren van de groepen kan evalueren. De formulieren hiervan zijn opgenomen in de bijbehorende CD ROM. Een bijzondere vermelding behoeft de stabiliteitsindex: een eenvoudige rekenmethode waarmee in één oogopslag zichtbaar wordt of kinderen voldoende bekende leeftijdgenootjes en groepsleiding om zich heen hebben.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de inzichten van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang vergeleken en geordend tot een overzichtelijk handboek. Het boek is in de eerste plaats bestemd voor managers en pedagogen in de kinderopvang, maar kan ook in de opleiding en bijscholing van managers of inspecteurs worden gebruikt.

Hans Meij en Liesbeth Schreuder zijn ervaren auteurs met een brede kennis over de kinderopvang. Hans Meij is ontwikkelingspsycholoog en wetenschappelijk onderzoeker, in het bijzonder op het gebied van de kwaliteit van de opvang en opvoeding van het jonge kind. Liesbeth Schreuder is ontwikkelingspsycholoog en onder andere gespecialiseerd op het terrein van de buitenschoolse opvang. Beiden werken als seniormedewerker bij het Nederlands Jeugdinstituut.